.

RPH (Rancangan Pengajaran Harian) Matematik Tahun 1

RPH (Rancangan Pengajaran Harian) Matematik Tahun 1. RPT (Rancangan Pengajaran Tahunan) mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan  pembelajaran berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. RPT dirancang berdasarkan DSKP, merangkumi topik pembelajaran sepanjang tahun, diolah mengikut kesesuaian kelas dan tahap pencapaian murid dan disusun berdasarkan takwim sekolah tahun semasa.

RPH (Rancangan Pengajaran Harian) Matematik Tahun 1 :