.

RPH (Rancangan Pengajaran Harian) Sains Tahun 1 (3)

RPH (Rancangan Pengajaran Harian) Sains Tahun 1 (3)Rancangan Pengajaran Harian (RPH) ialah satu rekod khas yang disediakan lebih awal oleh guru sebelum menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran. Rancangan Pengajaran Harian (RPH) membolehkan guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan, sistematik dan berjaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang disasarkan.
.
RPH (Rancangan Pengajaran Harian) Sains Tahun 1 (3) :

     · Minggu 11

     · Minggu 13

     · Minggu 14

     · Minggu 15

     · Minggu 16

.