.

RPH (Rancangan Pengajaran Harian) Pendidikan Moral Tahun 3 (3)

RPH (Rancangan Pengajaran Harian) Pendidikan Moral Tahun 3 (3)Rancangan Pengajaran Harian (RPH) ialah satu rekod khas yang disediakan lebih awal oleh guru sebelum menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran. Rancangan Pengajaran Harian (RPH) membolehkan guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan, sistematik dan berjaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang disasarkan.
.
RPH (Rancangan Pengajaran Harian) Pendidikan Moral Tahun 3 (3) :


     · Kejujuran Di Sekolah

     · Rajin Di Sekolah

     · Kerjasama Amalan Mulia

     · Bersikap Sederhana
  
     · Bertolak ansur sesama Warga Sekolah
    

     .